Luật bất động sản

Từ 5/12, sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình ...

Có hiệu lực từ 5/12/2017 tới đây, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất.

22/11/2017

Luật bất động sản Hạ Long

Luật nhà đất Hạ Long

Luật nhà đất tại Hạ Long Quảng Ninh

Luật bất động sản tại Hạ Long Quảng Ninh