Tin tức

Quy hoạch mở rộng Vùng đô thị Hạ Long

Hạ Long – Thành phố tỉnh lị và đô thị loại 1, Thành phố Kỳ quan sở hữu Vịnh Hạ Long, Trung tâm đô thị của Thành phố TTTW Quảng Ninh trong tương lai.

31/07/2018
Phát triển quá nhanh, Quảng Ninh tính chuyện quy hoạch lại TP Hạ ...

UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 để Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt. Lý do là quy hoạch hiện nay đã không còn phù hợp ...

31/07/2018

Tin tức nhà đất Hạ Long

Tin tức nhà đất tại Hạ Long Quảng Ninh

Tin tức bất động sản Hạ Long

Tin tức bất động sản tại Hạ Long Quảng Ninh

Tin nhà đất Hạ Long

Tin nhà đất Hạ Long Quảng Ninh